mobilnaya rampa pogruzochnaya kobra 12m

МР-С 12м «Кобра»-слайд1